EVENTS

Niecodzienna codzienność dokonanego (nie)istnienia …
O cyklu fotografii Zdarzenia Tymka Sejwy

Cykl biało-czarnych fotografii jest frapujący z nie całkiem codziennego powodu.

Przedstawia bowiem rzeczy, zwyczajne elementy naszej codzienności, które są jakby skupione na własnej hybrydycznej kondycji ontologicznej. Uchwycone są precyzyjnie w momencie zawieszenia pomiędzy bytem, który przeminął a własnym (nie)istnieniem, otwierając naszą świadomość na nową jakość swojego bytu, niezwiązaną z codzienną użytecznością przedmiotów.

Drzewa są już ścięte, znaki i banery nie ogłaszają informacji, ani nie wskazują niczego, jedynie sygnalizując minioną obecność znaczenia, drzwi – kiedyś będące granicą czy ochroną jasno określonych przestrzeni, nie graniczą i nie chronią owych zdefiniowanych miejsc lecz dryfują, w nieokreślonych odmętach wody. Droga usypana z odrobinę jaśniejszych warstw kamieni, nieomal na naszych oczach zanika, stapiając się z ciemniejszym tłem, tak jak i niknące światło w podziemnym przejściu. Doświadczenie także podpowiada, że grupa ptaków jest tylko chwilowo skupiona na tle nieba, rozsypie się w inną całość, zanim rozpierzchnie na dobre.

Takie oto codzienne zdarzenia: ćwiczenia/wyimki/idiomy z nieomal (nie)istnienia chwyta Autor, stawiając nas w obliczu ich nieużytecznej – a więc i niecodziennej – ulotności.

Kimś jestem? Jeśli zaś tak, to jeszcze czy już?
W obliczu tych fotografii możliwa staje się wielość odpowiedzi.

Natalia Krzyżanowska