MELANCHOLY

Melancholia
W języku potocznym: zasmucenie związane ze wspomnieniami, stan lekkiego przygnębienia. W dawnym języku medycznym, stosowano ten termin dla określenia schorzenia psychicznego, które obecnie znane jest jako
depresja.
W literaturze pięknej występuje również pojęcie
melancholijny oznaczające stan permanentnego smutku, nostalgii (np. postać Hamleta).
Ks. Józef Tischner uważał melancholię za jedną z narodowych wad Polaków (melancholia narodowa rodząca się z porażki). Pisał, że jest ona „ rozpaczą, która nie zdążyła dojrzeć” i „egzystencjalnym smutkiem”

Dla mnie melancholia to stan zawieszenia, w którym zamykam się w sobie, odcinam od otaczającego świata, myśląc o egzystencjalnych zagadnieniach życia. Jestem wtedy blisko swoich doświadczeń, przeszłości, obaw przed tym, co może przynieść przyszłości. Melancholia na fotografiach to obecność mgły, która tworzy specyficzny, nostalgiczny klimat, zawiesza przedmioty w przestrzeni lub wydobywa je na pierwszy plan. Ogranicza pole widzenia, tworzy wrażenie bytu, do którego można wejść albo czegoś co jest ścianą, której przeniknąć nie można.