MELANCHOLY

Melancholia
W języku potocznym: zasmucenie związane ze wspomnieniami, stan lekkiego przygnębienia. W dawnym języku medycznym, stosowano ten termin dla określenia schorzenia psychicznego, które obecnie znane jest jako
depresja.
W literaturze pięknej występuje również pojęcie
melancholijny oznaczające stan permanentnego smutku, nostalgii (np. postać Hamleta).
Ks. Józef Tischner uważał melancholię za jedną z narodowych wad Polaków (melancholia narodowa rodząca się z porażki). Pisał, że jest ona „ rozpaczą, która nie zdążyła dojrzeć” i „egzystencjalnym smutkiem”

Dla mnie melancholia to stan zawieszenia, w którym zamykam się w sobie, odcinam od otaczającego świata, myśląc właśnie o egzystencjalnych problemach własnego życia. Jestem wtedy blisko swoich bolesnych doświadczeń, trudów przeszłości, obaw przed tym, co może przynieść przyszłości. Melancholia na fotografiach to obecność mgły, która tworzy specyficzny, nostalgiczny klimat, zawiesza przedmioty w przestrzeni lub wydobywa je na pierwszy plan. Ogranicza pole widzenia, tworzy wrażenie bytu, do którego można wejść albo czegoś co jest ścianą, której przeniknąć nie można.