INSCRIPTIONS

Napisy

Napisy widoczne na budynkach są reliktami przeszłości, które dotrwały do naszych czasów. Wprost z przeszłości, przenikają do naszej rzeczywistości, stając się częścią tego co tu i teraz. Uwidaczniają się na fasadach budynków, mówią do nas …

Są trwającym dowodem trudnej historii. Dowodem tożsamości tych ziem – „Ziem Odzyskanych”. Odzyskanych dla nas – utraconych dla nich. Ludzi takich ja my. Którzy tak jak my, żyli tutaj, myśląc o swoich korzeniach, dziedzictwie przeszłości, przyszłości następnych pokoleń.

Napisy zamalowywane, niszczone, ukrywane pod kolejnymi warstwami tynków – trwają, przypominając wcześniejszych mieszkańców. To co było z nimi związane odeszło, rzeczywistość w której powstały minęła. Napisy pozostały. Pozostały, wytrzymując próbę czasu.