A.C.A.B.

A.C.A.B. tłumaczenie „Wszyscy gliniarze są draniami”. Hasło jest używane w: graffiti, tatuażach i innych obrazach, aby zaprotestować przeciwko „nieetycznemu” zachowaniu policji.

Wikipedia, the free encyclopedia
A.C.A.B. is an acronym „All cops are bastards”.It is used as a slogan and writtenm catchphrase in graffiti, tattos, and other imagery. It is sometimes numerically rendered as „1312”, after the alphabetic order of the letters. The slogan is associated with the anarchist movement.